Ako Pracuje Náramok BionicBand
To, čo odlišuje Bionic Band od ostatných produktov na trhu je "Proton Aligment Resonance Technology" (P.A.R.T.). Táto technológia vyrovnáva protóny v atómových jadrách základných minerálov (kov, sklo a ďalších). Najmodernejšia výrobná technológia zjednotí všetky protóny v produkte Bionic Band tak, aby rezonovali rovnakým spôsobom. Akonáhle príde tento špeciálny materiál do kontaktu s vašim telom alebo vodou (ľudské telo je zo 70% voda), všetky protóny vo vašom tele začnú rezonovať ako protóny tohto špeciálneho materiálu. To spôsobí, že všetky protóny vo vašom tele začnú pracovať ako tím. Užívatelia produktu Bionic Band pociťujú okamžite silné a dramatické zmeny vo zvýšenej sile, rovnováhe a energii.

Jednoducho povedané, Bionic Band je „vysielač“, ktorý nosíte na sebe. Vysiela špecifickú frekvenciu a spôsobuje, že všetky bunky vášho tela rezonujú na rovnakej frekvencii (taktiež známej ako „solidárna rezonancia“). Bez tejto rezonancie vaše bunky vibrujú na tisíckach rôznych frekvencií, ktoré zachytávajú z bezdrôtových sietí, televízorov, mobilných telefónov
satelitov, mikrovlniek a mnohým ďalších zariadení.

Tieto vedecké poznatky, ktoré spomíname, nie sú žiadnou novinkou. Opierajú sa o princíp známeho vzorca Alberta Einsteina: E = mc2 , ktorý vyjadruje, že všetko hmotné okolo nás nieje nič iné než forma energie a každá energia rezonuje. Náramok Bionic Band zaručuje, že Vaša energia rezonuje na tej správnej frekvencii.


Úľava od bolesti

Ľudia nosia Bionic Band z rôznych dôvodov. Niektorý preto, lebo ich Bionic Band zbavuje bolesti. Ako je to možné?

Tradičná čínska medicína prirovnáva ľudské telo k veľmi zložitému elektrickému obvodu. Aby elektrický obvod správne fungoval musí sa udržiavať v dobrom prevádzkovom stave. Ak sa takýto zložitý obvod pokazí, výsledok vnímame ako bolesť, únavu alebo choroby. Tradičná čínska medicína predpokladá, že zdravie sa dosiahne udržiavaním tela v rovnovážnom stave. A naopak, ochorenie je spôsobené vnútornou nerovnováhou jin a jang. Táto nerovnováha vedie k zablokovaniu toku energie pozdĺž energetických dráh známych ako meridiány.

Tradičná čínska medicína predpokladá, že pre optimálne duševné a telesné zdravie je dôležité, aby v tele mohla voľne prúdiť energia rovnako ako krv. Uvoľnenie zablokovanej energie sa v tradičnej čínskej medicíne lieči akupunktúrou.

Keď nosíte Bionic Band, jednotná rezonancia protónov vo vašom organizme vytvorí rovnakú rovnováhu a tiež otvorenie energetických dráh ako tradičná čínska medicína, a to bez použitia akupunktúrnych ihiel.


Energia

Často kladená otázka: Prečo mám toľko energie, keď nosím Bionic Band? Odpoveď je jednoduchá. Keď všetky protóny vo vašom tele rezonujú na rovnakej frekvencii nemusí organizmus míňať energiu na zosúlaďovanie tisícok rôznych frekvencií, na ktorých protóny bežne rezonujú. Uvoľnenú energiu okamžite pocítite. Jednotná rezonancia protónov tiež stimuluje mitochondrie v bunkách, ktoré sú vlastne generátory energie.

Tento princíp sa využíva aj v medicíne pri magnetickej rezonancii. Silný magnet diagnostického prístroja zosúladí frekvenciu protónov. Uvoľnená energia sa vyhodnotí a operátor ju vidí na obrazovke prístroja. Je to veľké množstvo energie.

Predstavte si, že keď budete nosiť Bionic Band, vaše protóny budú pracovať na rovnakej frekvencii, ale bez magnetu a vy pocítite oveľa viac energie.


Princíp (P.A.R.T.)
Proton Aligment Resonance Technology

Pôsobenie P.A.R.T.

Predstavte si, že máte v tele miliardy protónov a tie sú bombardované tisíckami rôznych frekvencií. Tieto frekvencie pochádzajú z takých vecí ako sú: mobilné telefóny, elektrické vedenie, rozhlasové a televízne stanice, počítače, monitory, mikrovlnky, satelity, radary a z každého ďalšieho zariadenia, ktoré môžete napojiť na elektrickú sieť. Protóny v organizme sa snažia všetky tieto externé frekvencie napodobniť.

Keď bunky a protóny v tele rezonujú na všetkých týchto tisíckach a možno až miliónoch frekvenciách naraz, spôsobuje to, že sa stanete slabšími a nevyváženými. Považujte každý z protónov za miniatúrny gyroskop. Keď rezonujú na rôznych frekvenciách spôsobí to ich rotáciu vo všetkých smeroch. To znamená, že sú nevyvážené a tiež pôsobia vzájomne proti sebe. To zapríčiňuje veľkú stratu energie.

Rovnováha je prvá vec, na ktorú Bionic Band pôsobí. Keď budete používať Bionic Band výrobky, zrušíte vplyvy ostatných frekvencií a vaše protóny budú pracovať iba na jednej, pre vás prospešnej, frekvencii spoločne ako jeden tím.


Čo sa deje v našom organizme

Proteíny v molekulárných motoroch v ľudskej bunke sa zdajú byť prispôsobené na trvalé používanie  kovu s upravenou rezonanciou protónov ( P.A.R.T. ) a nakoniec môžu fungovať ako Brownov Motor, čo vedie k zlepšeniu v sile a rovnováhe.

Molekulárne motory (mitochondrie) vo vnútri bunky premieňajú chemickú energiu a súčastne ATP na mechanickú energiu, ktorá je energiou pre organizmus (1). Kov s ( P.A.R.T. ) v kontakte s pokožkou  preukázal, biofyzikálne zmeny, pretože minerály pôsobením na vodu  premiestnia svoj elektrický potenciál do vody v celom tele (Albert Einstein). Tieto zmeny elektrického potenciálu môžu mať za následok väčší rozptyl častíc (elektrónov), do mitochondrií. Podporujú čistý pohyb, ktorý je silne zaujatý v jednom smere (6). To spĺňa definíciu Brownovho Motora (Albert Einstein). Keď zdroj energie spôsobí pohyb ( P.A.R.T. ), ktorý nevyžaduje žiadne dodatočné alebo doplnkové energie, môže táto činnosť byť identifikovaná ako medzibunkové, perpetum mobile Brownov Motor. Toto zvýšenie bunkového potenciálu je ihneď distribuované do celého tela (čo je cca 70% vody) a môže čiastočne vysvetliť zvýšenie sily a bunkovej komunikácie vedúce k zlepšeniu rovnováhy a koordinácie.

Použitie napätia v kove má vplyv na ľudský organizmus, hovorí Albert Einstein. Vyhlásil, že: "minerály držia magnetický náboj,  ak môžu pôsobiť na vodu v organizme. Vedie to k prenosu magnetickej a elektrickej energie do vody v celom tele". (5). Vzhľadom k tomu, že ľudské telo sa skladá z približne 70% vody, keď sa kov s ( P.A.R.T. ) dostane do kontaktu s telom (voda), môže byť magnetický / elektrický potenciál z kovov okamžite presunutý do celého ľudského tela. Vzhľadom k tomu, že tento vplyv sa koná na atómovej alebo bunkovej úrovni, museli by sme sa pozrieť do mitochondrií v bunkách pri hľadaní zdroja Brawnovho motora. Teraz už vieme, že mitochondrie sú sub-bunkové  zdroje energie ľudskej bunky v ktorej sa bunková energia reguluje (1). Tieto malé bunkové motory pracujú v prostredí, kde vládne viskozita a zotrvačnosť. Ak sa tepelný šum pohybuje v určitom smere tak je to ťažké ako chôdza proti prúdu pohybujúcej sa rieky. Ale sily ktoré riadia  akcie týchto motorov  požadovaným smerom, sú nepatrné v porovnaní s náhodným silami
vyvolaných prostredím (10). Súčasný výskum, ktorý skúma vplyv kovu s ( P.A.R.T. ) na ľudský organizmus, nachádza pozoruhodné biomechanické odpovede v sile, rovnováhe a koordinácii. Tieto odpovede sú bezosporu výsledkom  kovu ( P.A.R.T. ) v styku s ľudským telom. Táto energia ako sa zdá má významný vplyv na energetické procesy a procesy komunikácie v mozgu a tele ako celku.

Základné testy poukazujú na biomechanické vylepšenia na silu a rovnováhu. Vylepšenia sú okamžité a sú viditeľné v celom tele podporujúc hypotézu, že sa jedná o odovzdanie miniatúrnych potenciálov do vody v celom ľudskom tele. Skutočnosť, že telo sa zdá byť viac koordinované by pomohlo vysvetliť zlepšenie v pevnosti. To tiež naznačuje, že toto zlepšenie na silu a rovnováhu pochádza z lepšej mobilnej komunikácie vedúce k lepšej koordinácii pravdepodobne vďaka zlepšeniu mitochondriálnej funkcii, ktorá zahŕňa lepšiu inter-bunkovú komunikáciu. Tieto testy podporujú lekárske stanovisko Frey, uverejnené v Biophysics Journal, kde sa preukázalo, že miniatúrne potenciály môžu mať významný vplyv na mitochondriálne funkcie a to bez tepelných zmien (9). Potvrdzuje sa, že tento drobný potenciál nachádzajúci sa kove s ( P.A.R.T. ) výrazne zvyšuje silu a rovnováhu prostredníctvom zlepšeného šírenia elektrónov v elektrónovej komunikácii. Pomocou cytochrómu prináša viac  protónov do mitochondrií, ktorých trvalý prúd zvýšenej energie je k dispozícii pre mitochondrie. Tento Brownov Motor slúži ako zdroj zvýšenej mitochondriálnej funkcie.
( skrátené )

1. Henze K (2003), “Evolutionary biology: Essence of Mitochondria” Nature 426; 6963.
2. McBride HM (2006), Current Biology 16(14); 551.
3. Alberts B, (1994), Molecular Biology of the Cell. New York: Garland Publishing Inc.
4. Voet D. (2005), Fundamentals of Biochemistry, 2nd Ed. John Wiley and Sons, Inc. pg. 547.
5. Einstein, Albert (1956). Investigations on the Theory of the Brownian Movement. Dover.
6. Rich, PR. (2003), The Molecular Machinery of Keilin’s Respiriatory Chain. Biochem Soc. 31(6); 1095.
7. Lomize,MA., (2006), Orientation of Proteins in Membranes database, Bioinformatics 22; 623-625.
8. Astumian, R. D., (May 1997), Thermodynamics and Kinetics of a Brownian Motor. Science. 276: no. 5314, pp. 917-922.
9. Frey, j.A., et al. (March 2006), Plasma Membrane Voltage Changes During Nanosecond Pulsed Electric Field Exposure. Biophysics Journal 90;3608.\.
10. Waikepedia, (2006), Mitochondria, Brownian Motor. Albert Einstein
.
Mandura