O Firme Perfect World SolutionsO Firme Perfect World Solution
Firma Perfect World Solutions má hlavnú základňu vo Phoenixe v Arizone a bola založená jednotlivcami, ktorých hlavným cieľom je ponúkať produkty obohacujúce a zvyšujúce kvalitu života ľudom na celom svete. Zároveň, Perfect World Solutions ponúka stály zdroj príjmu s minimálnym rizikom každému, kto chce dosiahnuť ekonomickú slobodu tým, že najprv pomôže svojej rodine a následne ostatným ľudom s podobnými zámermi.

Vízia
Vízia firmy Perfect World Solutions je vytvoriť spoločnosť na svetovej úrovni, ktorá bude schopná vytvoriť zo sveta lepšie miesto.

Misia
Misia firmy Perfect World Solutions je fungovať na základe vyšších princípov než ostatné spoločnosti využívajúce obchodný model sieťového marketingu. Firma si zakladá na filozofii, že správne vedenie znamená efektívnu koordináciu a využitie ľudských a materiálnych zdrojov na vytvorenie a vylepšenie sociálnych hodnôt a spoločenského blaha.
Mandura